Želeći da izađemo u susret zahtevima studenata koji žele da nastave studije na ITS-u, omogućili smo jednostavan prelazak sa drugih škola i fakulteta.

Maksimalno pojednostavljena procedura prelaska na ITS sa drugih škola i fakulteta

Student prilaže uverenja o položenim ispitima na drugom fakultetu ili visokoj školi. Upoređivanjem plana i programa, donosi se odluka o broju priznatih ispita.

Spisak položenih ispita i silabuse možete nam poslati putem mejla na office@its.edu.rs. U sledećem koraku potrebno je da nam dostavite pismeno uverenje o položenim ispitima kako bismo doneli i zvaničnu odluku.

Pogledajte zašto iz godine u godinu sve više studenata za svoje obrazovanje poklanja poverenje ITS-u.

Kako da se upišete na ITS u dva koraka?

1. korak
Izaberite studijski program koji vam odgovara:

1. Informacione tehnologije. Postanite softver inženjer na jednom od najplaćenijih profila današnjice. Savladajte široki spektar alata, jezika i tehnologija (Visual Studio.NET, C#, SQL, ASP.NET, PHP, Java, Android i dr.). Zahvaljujući bogatom znanju iz oblasti programiranja, projektovanja, implementacije, testiranja i održavanja, steći ćete sigurnost i kvalifikacije da radite u savremenom poslovnom svetu na širokom spektru poslova, od početnog nivoa programera do vodećeg softver inženjera i projektanta.

2. Elektronsko poslovanje. Naučite da pokrenete e-poslovanje sa tehničke i poslovne strane. Da kreirate web aplikacije i sisteme, ali i da naučite tehnike promocije i prodaje na internetu. Program je koncipiran tako da studentima omogući sticanje specijalizovanih znanja i veština iz oblasti modernog biznisa, ali i tehničkih znanja u domenu programerskih alata i baza podataka, kako bi, po završetku studiranja ili tokom, mogli da zauzmu svoja mesta u kompanijama svih veličina i vrsta delatnosti, a koje imaju potrebu za stručnjacima iz oblasti elektronskog poslovanja.

3. Računarska multimedija. Pretvorite svoj talenat u dobro plaćeno zanimanje dizajnera novih medija. Savladaćete napredne metode i tehnike obrade digitalne slike, zvuka, videa, tehnike ilustrovanja, animiranja i komponovanja interaktivnog multimedijalnog sadržaja i, na taj način, steći ćete sva znanja o funkcionisanju svih važnijih celina na polju računarske multimedije u savremenom digitalnom okruženju.

4. Organizacione nauke (Organizacija poslovnih sistema – IT). Naučite da upravljate poslovnim sistemima i vodite IT projekte, bez obzira na njihovu veličinu. Studiranjem na ovom programu steći ćete znanja i veštine iz oblasti organizacije IT poslovnih sistema, upravljanja IT projektima, poslovnih računarskih aplikacija, elektronskog poslovanja, ali i menadžmenta, makroekonomije i menadžmenta ljudskih resursa. Prema rezultatima istraživanja, najplaćeniji posao tokom prošle godine imali su upravo IT stručnjaci na visokim pozicijama u kompanijama.
2. korak
Odaberite paket studija koji najviše odgovara vašim potrebama: Standard, Premium ili Exclusive. Više o paketima studiranja na ITS-u možete pogledati ovde >>>

Gde da se prijavim?

Na ovom linku popunite i pošaljite vašu prijavu ili nas pozovite telefonom na +381 (0)11 2096 777, radnim danima od 9 do 17 časova (internacionalni pozivi – vremenska zona za Beograd, Srbiju je GMT + 01:00). Posle vaše prijave, razgovaraćete sa našim savetnikom za upis.

Koja dokumenta su mi potrebna za upis na ITS?

  • Popunjen ŠV obrazac
  • Kopija lične karte
  • Overene kopije svedočanstava iz srednje škole
  • Overene kopije diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
  • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Plan i program studija sa opisima predmeta
  • Potvrda o položenim ispitima iz prethodne škole