Studijski program/studijski programi: INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa primenom informacionih sistema u savremenom poslovnom okruženju, gde se informacioni sistemi koriste za povećanje profitabilnosti, udela na tržištu, poboljšanje usluge svojim kupcima, kao i za poboljšanje svakodnevnog poslovanja.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti osnove Infosphere Warehouse, način modelovanja procesa poslova u poslovnim i organizacionim sistemima pomoću alata BPwin,  karakteristike Internet podržanih transakcionih informacionih sistema, osnove Business Inteligence, karakteristike informacionih sistema koji se koriste za upravljanje dokumentima, OLAP, Web mining, standard IDEFO, vrste sistema za podršku grupnom odlučivanju, osnove veštačke inteligencije, namenu neuronskih mreža i inteligentnih agenata, način na koji nastaju ekspertni sistemi, karakteristike izvršnih informacionih sistema, osnove ERP sistema. Tokom realizacije nastave na ovom predmetu studenti će imati priliku da razmene praktična iskustva sa stručnjacima iz ComTrade-a u radu na razvoju CRM sistema i da se upoznaju sa funkcionalnostima ERP rešenja kompanije Microsoft – Dynamics NAV, kao i sa funkcionalnostima CRM rešenja kompanije Oracle – Siebel CRM

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

 • Osnovni pojmovi: Podatak, informacija i znanje,
 • platforma IT, Arhitektura i infrastruktura IT,
 • Infrastruktura savremenog poslovnog okruženja,
 • Pritisci koji se javljaju u poslovanju i uloga IT u podršci i rešenjima;
 • Tipovi IS (klasifikacija po nivoima menadžmenta):
 • Komponente informacionih sistema,
 • Tipovi IS prema nivou podrške organizaciji;
 • Strategijski IS:Porterov model sila konkurencije,
 • Strategije sticanja konkurentske prednosti,
 • Načini upravljanja informacionim resursima;
 • IS i organizacija (IS funkcionalnih celina, sistemi za planiranje resursa, sistemi za CRM i SCM):
 • Sistemi za obradu transakcija,Upravljački informacioni sistemi i podrška koju pružaju funkcionalnim celinama organizacije,
 • Sistemi za planiranje resursa preduzeća,
 • Sistemi za upravljanje odnosa sa kupcima,
 • Sistemi za upravljanje lancem snabdevanja,
 • Ekstranet i razmena standardizovanih podataka;
 • Upravljanje podacima i znanjem:
 • Životni ciklus podataka, Izvori podataka, načini prikupljanja podataka,
 • Pojam baze podataka,
 • Skladišta podataka i uloga u podršci odlučivanju,
 • Procedure upravljanja podacima u organizaciji,
 • Pojam znanja i vrste znanja,
 • Upravljanje znanjem;
 • E-učenje i rad na daljinu, telemedicina i prisustvo na daljinu:
 • Primena mreža u poslovanju,
 • Pojam veb 2.0, E-učenje i učenje na daljinu,
 • Rad na daljinu iz aspekta poslodavca i zaposlenog;
 • Osnovni pojmovi e-poslovanja:
 • E-trgovina, osobine, prednosti i ograničenja,
 • Klasifikacija e-poslovanja,
 • E-plaćanja, E-novac,
 • Servisi za podršku e-trgovini, plaćanju i logistici,
 • Etička pitanja e-poslovanja;
 • Mobilno računarstvo i m-trgovina:
 • Bežični uređaji i mediji prenosa,
 • Bežične mreže prema dometu,
 • Mobilno računarstvo i mobilna trgovina,
 • Primene m-trgovine,
 • Sveprisutno računarstvo i tehnologije koje su u njegovoj osnovi,
 • Pretnje bežičnim mrežama;
 • Analiza izveštaja;
 • Diskusija i ocenjivanje izveštaja;
 • Sistemi za podršku menadžmentu (SPO, ES, UIS):
 • Pojam menadžmenta, odlučivanja i podrške odlučivanju,
 • Multidimenzionalna analiza podataka i data mining,
 • Digitalne kontrolne table,Vizualizacija podataka, virtuelna stvarnost,
 • Pojam veštačke inteligencije,
 • Ekspertni sistemi i komponente,
 • Obrada prirodnog jezika, pojam neuronske mreže;
 • Odlučivanje pri nabavci IS (metodi proračuna troškova, procena isplativosti i troškova eksploatacije):
 • Proces planiranja u IT,
 • Pojam procesa,
 • Životni ciklus razvoja softvera,
 • Alternativne metode razvoja softvera,
 • Mogućnosti nabavke IT, kriterijumi za izbor,
 • Procena troškova posedovanja sistema,
 • Uloga održavanja;
 • Proces selekcije dobavljača:
 • Zaštita informacionih resursa,
 • Pretnje sa kojima se susrećemo kod zaštite informacija,
 • Mehanizmi i postupci zaštite,
 • Politike zaštite,
 • Osnovni pojmovi kriptografije,
 • Kontinuitet poslovanja i procesi koji ga obezbeđuju,
 • Planiranje oporavka od katastrofe.
  ERP u nastavi

logoodooStudenti treće godine smera Informacione tehnologije odsad će tokom nastave iz predmeta Upravljački informacioni sistemi koristiti openERP firme Odoo. Uz ERP predavanja će biti jasnija, fleksibilnija i veoma korisna. Ovaj edukativni program omogućuje uvođenje raznih aplikacija tokom predavanja, i tako će sve biti praktičnije i dostupnije. Uz ERP sve se radi na online platformi (SAAS). Osim toga, svi studenti imaju pristup oficijelnim materijalima Odooa, kao što su razni video snimci, vežbe, rešenja problema. I svima su dostupni dokumenti koji unapređuju nastavu i olakšavaju učenje − knjige, forumi i ostalo.

Praktična nastava:Auditorne vežbe

 • Proračun osnovnih pokazatelja pouzdanosti i efektivnosti.
 • Proračun pouzdanosti elemenata.
 • Proračun pouzdanosti sistema odnosno osnovnih konfiguracija rezerviranja.