Studijski program/studijski programi : RAČUNARSKA MULTIMEDIJA, INFORMACIONI SISTEMI
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti strukovnih studija usvoje i upoznaju se sa teorijskim osnovama menadžmenta i teorijom upravljanja projektima (projektnog menadžmenta) kao specijalizovane menadžment discipline. Obučavanje slušalaca sa osnovnim metodama i tehnikama koje se koriste u upravljanju projektima.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti koje su vrste projekata i ciljevi upravljanja projektima, koje faze obuhvata životni ciklus projekta, specifićnosti projekata uvođenja informacionih sistema i softverskih projekata, karakteristike organizacione forme u kontekstu upravljanja projektima, koje su uloge i zadaci projektnog menadžera, načine na koje se formira projektni tim, faktore motivacije članova projektnog tima, uzroke pojave i načine rešavanja konflikata u realizaciji projekata. Naučiće na koji način se realizuje komunikacija u projektima, koji su uobičajeni rizici u softverskim i projektima uvođenja IS, na koji način se upravlja rizicima, na koji način se radi planiranje troškova na projektu, kako se izrađuje plan ključnih događaja, kako da koriste PERT i CPM metode za analizu vremena trajanja projekta, primenu agilnih metoda i scrum metodologije razvoja softvera.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Uvod u predmet i značaj savremenih pristupa u upravljanju projektom; Istorijski razvoj upravljanja projektima, sa težištem na IT projekte; Pojam, vrste i specifičnosti investicionih, biznis i društvenih projekata; Savremene metodologije upravljanja projektima; Projektni menadžment,  kao savremeni koncept upravljanja projektima; Osnovne funkcije upravljanja projektima i životni ciklus projekta; Organizacije za upravljanje projektima, klasični i kontigencijski pristup; Savremene metode i tehnike za upravljanje projektima ; Upravljanje ugovaranjem u projektima; Upravljanje ljudskim resursima u projektima i projektni timovi; Upravljanje kvalitetom, rizicima, komunikacijama i promenama u projektu; Planiranje realizacije projekta- planiranje vremena, planiranje troškova i resursa; Praćenje i kontrola realizacije projekta- praćenje i kontrola vremena realizacije projekta; praćenje i kontrola resursa i troškova realizacije projekta; Sistem izveštavanja o realizaciji projekta, zatvaranje projekta; program menadžer i multiprojektno upravljanje.

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet.