Koliko je važan uspeh u prethodnom školovanju prilikom upisa?

Uspeh u prethodnom školovanju je samo jedan od parametara za rangiranje kandidata prilikom upisa.
Ukupan broj bodova na proceni znjanja koje je moguće ostvariti je 100.

Gde se ITS nalazi i kako da dodjem do njega?

Sedište ITS-a je na adresi Cara Dušana 34 u Zemunu. Nastava se izvodi i na adresi Comtrade technology Centre, Savski nasip 7, Novi Beograd.
Prevoz do ulice Cara Dušana 34,  Zemun: Linije GSP 17, 45, 73, 83, 84, 704, 706, 707.
Prevoz do ulice Savski nasip 7, Novi Beograd: Linije GSP 7, 9, 95, 89

Pošto dolazim kolima da li postoji parking ?

Da, studentima je omogućeno besplatno korišćenje parkinga u okviru Comtrade kompleksa.

Da li moram da polažem prijemni ispit da bih se upisao na ITS?

Da, prijemni ispit služi za procenu znanja kandidata. Prijemni ispit se sastoji od dva testa: Računarske tehnologije i Engleski jezik.

Da li postoje skriveni troškovi?

Cena studija podrazumeva jednu prijavu za svaki ispit. U slučaju druge i svake sledeće prijave ispita, student mora da plati iznos po svakoj prijavi, ukoliko nije drugačije predvidjeno izabranom varijantom studija. U cenu studija, u zavisnosti od varijante, uključene su odredjene usluge i uslovi. Izrada uverenja se posebno naplaćuje prema važećem cenovniku ITS-a.

Da li priznajete položene ispite sa drugih akademskih ustanova?

Da, ukoliko su oblasti obrađene u tim predmetima u skladu sa programima studiranja na ITS-u. Komisija za priznavanje ispita na osnovu podnetog zahteva donosi odluku o priznavanju ispita položenih na drugim akademskim ustanovama.

Na koji način se izvode predavanja?

Sve učionice na ITS-u su opremljene video projektorima uz pomoć kojih se izvodi teoretska nastava. Praktičan rad u računarskim laboratorijama se izvodi po principu jedan student – jedan računar.

Kako mogu da kontaktiram sa profesorima i da li postoje konsultacije?

Sa profesorima može da se kontaktira putem mejla, kao i u terminima predviđenim za konsultacije, prema fondu svakog predmeta.

Pošto nemam sopstveni računar da li mogu da vežbam na ITS-u?

Da, svaki student ima pravo da vežba na ITS-u u terminima predvidjenim za samostalne vežbe. ITS svojim studentima preporučuje i nabavku računara, zbog neophodnosti samostalnog rada i vežbi od kuće, kao i za korišćenje Studentskog Servisa i komunikaciju elektronskim putem.

Da li ITS obezbedjuje dovoljan broj računara za obuku?

Menadžment ITS-a permanentno ulaže u razvoj informacionog sistema, svaki student za vreme vežbi ima svoj računar na kome radi. Na ITS-u se koristi trenutno 300 računara za potrebe izvođenja nastave.

Kako prijavljujem ispite?

Ispiti se prijavljuju preko studentskog servisa ITSa.

Da li postoji mogućnost školovanja stranih državljana i pod kojim uslovima?

Postoji, pod istim uslovima kao i za naše državljane.

Šta su opšti, šta stručni predmeti?

Opšti predmeti su predmeti koje slušaju i polažu studenti svih profila i oni se tiču opšteg znanja iz oblasti računarske tehnike, matematike, stranih jezika, kao i biznisa i pripreme za uspešnu karijeru. Stručni predmeti se odnose na usvajanje stručnih znanja, i karakteristični su za odredjeni profil.

Koliko je prosečno predmeta na jednom programu?

Svaki od naših programa studiranja ima prosečno 30 predmeta.

Da li postoje pogodnosti za najbolje studente?

Da li postoje pogodnosti za najbolje studente?
Postoji mogućnost da u toku studija, u zavisnosti od znanja i afiniteta, počnete rad na nekom od komercijalnih programa ili se na neki drugi način uključite u aktivnosti ITS-a, Comtrade i Link group kompanije.

Da li je u cenu uračunata i literatura?

Da, ukoliko je to predvidjeno varijantom studija koju ste odabrali.

Da li je korišćenje biblioteke besplatno?

Da li je korišćenje biblioteke besplatno?
Da.

Kako mogu da saznam da li je neka knjiga slobodna ili je već neko koristi?

Kako mogu da saznam da li je neka knjiga slobodna ili je već neko koristi?
Preko ITS studentskog servisa ili kod sekretara ITS-a možete dobiti sve potrebne informacije, rezervisati ili uzeti knjigu na korišćenje.

Da li ću tokom studija raditi na realnim projektima iz privrede?

Da, svaki student će raditi na nekim od predvidjenih projekata koji su u skladu sa upisanim studijskim programom.