Na profilu za Web dizajn i internet marketing studenti izučavaju najnovije tehnike planiranja, izrade i implementacije web sajtova kao i tehnike promocije kompanija na internetu, optimizacije sajtova i kreiranje oglasnih kampanja. Pored tehnika i tehnologija za izradu web sajtova kod studenta se podstiče i razvija kreativnost i sloboda vizuelnog izražavanja u digitalnom okruženju.

Pogledajte kompletan spisak predmeta na ovom profilu.

Program je sklopljen u skladu sa najnovijim trendovima i standardima u web dizajnu i internet marketingu.

Pored osnovnih znanja iz oblasti računarskih mreža i informaciono komunikacionih tehnologija, studenti će se detaljno upoznati sa PHP, JavaScript, ASP.NET, HTML, CSS i AJAX tehnologijama. Savladaće teoriju i praksu vezanu za relacione baze podataka uključujući i MS SQL i MySQL baze.

Kroz predmete za marketing i internet marketing izučavaju se najbolje prakse i tehnologije optimizacije sajtova prema zahtevima pretraživača, vođenje i kreiranje internet oglasnih kampanja, vođenje korporativnog prisustva na internetu, internet PR i sl.

Gde ćete moći da radite?

Studenti koji završe ove studije mogu da rade na širokom spektru poslova vezanih za izradu i održavanje web sajtova. Takođe, osposobiće se da kreiraju strategiju internet nastupa za firmu u kojoj rade ili budu vođe web dizajn ili web programerskog tima.

Naučiće kako da pravilno koncipiraju web sajt i implementiraju funkcionalnosti koje će unaprediti poslovne procese kompanije u kojoj rade. Pored ovoga biće u prilici da samostalno izrađuju web sajtove i vode njegov razvoj od samog početka.

Zanimanja ovog tipa su veoma tražena i odlično plaćena kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Kako izgledaju predavanja?

Na Visokoj školi strukovnih studija predavanja su osmišljena tako da od početka studente uvedu u problematiku web dizajna i internet marketinga kao i njihovu uspešnu primenu u savremenom poslovnom svetu.

Teorija zauzima značajan fond časova, ali je akcenat stavljen na laboratorijske vežbe i projekte na kojima studenti uče praktičnu primenu stečenih teoretskih znanja u realnom okruženju.

Tokom svakog semestra predviđen je i samostalan ili timski rad studenata na pojedinim problemskim zadacima, što za cilj ima stvaranje inženjera – stručnjaka visoko priznatih i cenjenih u okruženju u kojem budu radili.

Pogledajte kompletan spisak predmeta na ovom profilu.

Kvalitetni profesori

Profesori na ITS-u su vrsni stručnjaci, doktori nauka iz oblasti informacionih tehnologija, prirodnih nauka i menadžmenta. Članovi su najvećeg i najjačeg svetskog udruženja IT profesionalaca – IEEE CS (Institute for Electrical and Electronic Engineers Computer Society), krovne organizacije koja propisuje standarde i upravlja razvojem informacionih tehnologija na globalnom nivou. U pitanju je još jedan dokaz kompetentnosti i informisanosti profesora na ITS-u.

Šta ćete naučiti?

Tehnologije, teorija i praksa iz oblasti:

 • Elektronskog poslovanja
 • Web dizajna
 • Internet marketing
 • SEO
 • Oglašavanja na internetu
 • Osnove ekonomije, finansija i računovodstva
 • Menadžmenta
 • Analize podataka u poslovanju
 • Baza podataka
 • Računarskih mreža
 • Projektovanja i pouzdanosti informacionih sistema
 • HTML jezika
 • PHP i AJAX tehnolgije
 • C# sa ASP.NET-om
 • Bezbednosti elektronskog poslovanja
 • Marketinga
 • Menadžmenta projektima
 • Menadžmenta ljudskim resursima
 • Prava u elektronskom poslovanju