Studenti ITS-a nakon trogodišnjeg studiranja zaokružuju svoj kvalitet, znanje i veštine završnim radom. Na taj način pokazuju da su spremni za IT tržište, da mogu da odgovore svakom izazovu i da su pravi profesionalci, koji su traženi u najboljim kompanijama.

U nastavku izdvajamo samo neke od radova naših diplomaca.

 „Android aplikacija Garage sales” – Jovan Rudić

diplomskirad10Prema statistici sajta statisticbrain, broj održanih garažnih prodaja svake nedelje u USAF je 165 hiljada. Taj podatak jasno govori o potrebi i velikom potencijalnom tržištu za aplikaciju. Garage sales aplikacija je postavljena na Google Play Storeu. Dizajn aplikacije Garage sales je jednostavan, pregledan i čist. Pozadina svih aktivnosti je siva boja, napravljena po uzoru na trenutno najpopularnije Android aplikacije kao što su Facebook, Messenger, Viber.

diplomskirad20Garage sales aplikacija ima dve osnovne funkcionalnosti do kojih se dolazi iz glavnog menija: Pretraga (Find) i Dodavanje (Add). Za pretragu se odabere dugme Find iz glavnog menija, nakon čega se otvara ekran u kome je potrebno odabrati u kojoj državi se želi pretraga garažne prodaje. Nakon izbora države otvara se novi ekran u kome je prikazana lista prodaja, od kojih se klikom na svaku otvaraju detalji o njoj. Drugi deo aplikacije jeste dodavanje novih oglasa. Ovaj deo je omogućen samo registrovanim korisnicima.

Aplikacija Garage sales je razvijana u Eclipse razvojnom okruženju. Koristi dva servisa. Jedan od njih je servis aplikacije, koji služi za dohvatanje iz baze i snimanje u bazu podataka vezanih za korisnika aplikacije i oglasa. Drugi servis koji aplikacija koristi jeste besplatan servis koji nudi Google kompanija i zove se Google Maps Api2. Ovaj servis omogućuje prikazivanje mapa na mobilnom telefonu.

„iOS aplikacija sa Cloud Backend-om” – Miljan Vukićević

Diplomskirad30Aplikacija iOglasi je iOS aplikacija koja korisnicima omogućava da u samo par koraka dodaju novi oglas ili pretraže već postojeće oglase. Razvijena je pomoću razvojnog alata XCode 6, na Mac platformi OS X Yosemite. XCode je program za Mac platformu, koji nudi spektar alata za dizajn, razvoj i testiranje aplikacija za OS X i iOS operativne sisteme. iOS aplikacija sa Cloud Backend-om uključuje XCode IDE, Swift i Objective-C kompajlere, alate za analizu, iOS simulator (za testiranje iOS aplikacija na različitim uređajima), najnovije biblioteke klasa i mnoštvo dodatnih alata i funkcija.

 

Diplomskirad40Za aplikaciju iOglasi izabran je Backend As A Service (BaaS), servis Parse, koji nudi besplatnu registraciju aplikacije, a od alata su dostupni: Parse Framework, Settings, Core, Analytics i Push notifications. Backend As A Service (BaaS) je savremen servis za razvoj aplikacija sa Cloud podrškom, koji u okviru svojih usluga nudi programerima besplatnu bazu podataka, push servis i analitiku.

Specijalni dodatak razvojnom alatu je tzv. Parse Framework, koji omogućava uspostavljanje konekcije između aplikacije (uređaja) i Parse-ovog Cloud servisa.

Jedan od osnivača ITS-a je i kompanija LINK group, Apple autorizovani trening centar koja između ostalog izvodi i autorizovane iOS obuke u Beogradu.