Doktorand na FON-u Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment na izbornom području Elektronsko poslovanje.
Karijeru je započeo u privrednom sektoru kompanije Cores, gde je na poslovima tehničke podrške predvodio tim za održavanje dela informacionog sistema JAT-a, od 2000. do 2003. godine. Poslovni napredak nastavlja u kompaniji Perun, gde kao šef servisa i proizvodnje uspešno vodi IT sektor. Godine 2005. aktivno počinje sa izradom i implementacijom interaktivnih, dinamičkih web aplikacija i CMS rešenja za male i srednje kompanije.

Godine 2010. postaje saradnik na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, na predmetu Elektronska trgovina. U narednim godinama poveravaju mu se i sledeći predmeti: Elektronsko bankarstvo, Internet marketing, Web dizajn, Poslovni softver, Biznis plan za e-poslovanje, Marketing, Internet servisi, Osnovi elektronskog poslovanja, Interakcija čovek-računar i Uvod u internet tehnologije.

Kao autor i koautor, objavio je 16 radova na konferencijama i simpozijumima međunarodnog i nacionalnog značaja. Kao koautor, publikovao je sledeće priručnike za laboratorijske vežbe: Elektronska trgovina, Elektronsko bankarstvo, Elektronsko poslovanje i Web dizajn. Autor je i tri elektronska izdanja priručnika za laboratorijske vežbe na predmetima: Internet marketing, Interakcija čovek-računar i Uvod u internet tehnologije.

Kao cilj postavlja kontinuirano unapređenje svojih znanja u domenu informacionih sistema i elektronskog poslovanja i da dolazećim generacijama studenata prenese praktična znanja svog dugogodišnjeg profesionalnog iskustva.