direktor

Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon toga je radio u nekoliko beogradskih srednjih škola kao profesor matematike i informatike. Sa te pozicije je prošao veći broj obuka iz oblasti izrade projekata i upravljanja i rukovođenja, a takođe je učestvovao u timskoj izradi više razvojnih projekata u oblasti obrazovanja.

Saglasno navedenim radnim rezultatima, 2002. godine je prešao u Ministarstvo prosvete RS, gde je bio zadužen za rad i razvoj obrazovanja. Ovim prelaskom intenzivirao je svoj naučno-stručni rad u oblasti obrazovanja i doktorirao u oblasti upravljanja.

U svojstvu koautora, bio je angažovan na izradi strategija i razvojnih programa različitih ministarstava Republike Srbije. Autor je i većeg broja stručnih i naučnih publikacija.