Profesionalni 3D umetnik i animator sa višegodišnjim iskustvom rada u industriji zabave i edukaciji. Diplomirao na smeru Animacija u inženjerstvu na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu sa zvanjem diplomiranog inženjera računarske grafike. Tri godine radnog iskustva u nastavi kao saradnik na Fakultetu tehničkih nauka na pet različitih predmeta blisko vezanih za 3D modelovanje, animaciju, specijalne efekte i obradu slika.