Danijela Grujić je rođena u Beogradu gde je završila Strukovne studije informacionih tehnologija na ITS-u, smer Računarska multimedija.

Još na završnoj godini studija bila je angažovana kao student demonstrator na predmetima iz oblasti grafičkog i veb-dizajna. Pored toga, radila je za domaće i inostrane kompanije kao grafički dizajner. Njeno profesionalno interesovanje je usmereno ka štampanim medijima i internet marketingu, na čemu se bazirao i njen završni rad.

Kao saradnik u nastavi, Danijela posebnu pažnju posvećuje i vannastavnim aktivnostima, gde rukovodi projektima na kojima studenti svoje znanje pretvaraju u praksu. Takođe vodi i foto sekciju, gde organizuje dodatne radionice i fotografisanje raznih događaja na ITS-u za studente koji žele da steknu više iskustva u oblasti fotografije. Redovan je učesnik i zimske škole IT fest.