Ima više od 15 godina iskustva u visokoškolskoj nastavi u oblasti Informatika i informacioni sistemi. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Završava doktorske studije na Elektronskom fakultetu u Nišu u oblasti Elektrotehnika i računarstvo, gde mu je prihvaćena teza za doktorsku disertaciju.

Autor je ili koautor na 20 naučno-stručnih radova, koji su objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama. Pored toga, autor je ili koautor pet udžbenika ili praktikuma. Od 2000. godine se profesionalno bravi informatikom. Polja interesovanja iz oblasti IТ-ja su mu: istraživanje podataka, veb tehnologije, baze podatka i slično.