Dr Komlen Lalović ima preko 15 godina radnog iskustva u oblasti IT-ja. Radio je kao softver inženjer u Ministarstvu odbrane, projekt menadžer i kao direktor nekoliko IT kompanija.

Diplomirao je na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu, smer Informatika, a doktorirao je sa prosekom 10,00 i doktorsku disertaciju odbranio u julu 2016. godine, pod nazivom „Novi sistem identifikacije novorođenih beba i garancije roditeljstva zasnovan na biometriji”, naučnog polja PM i stekao naučni stepen doktora nauka – računarske nauke.

Stručnjak je za rad sa C, C# i Java programskim jezicima i autor je preko 35 naučnih radova, 3 sa SCI liste (dva M23 i jedan M22) u oblasti ICT-ja, publikovanih u naučnim časopisima i prezentovanih na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Član je programskog i recenzentskog odbora YUINFO konferencije i autor jedne naučne monografije pod nazivom „Biometrija otiska prsta od momenta rođenja” (M42).

Inovator je patenta – uređaja za biometrijsku identifikaciju roditeljstva i registrovani je patentni inovator Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Dr Komlen Lalović je dobitnik Nagrade grada Beograda za nauku u 2015. godini.