Osnovne studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu završila je 2009. godine, a master studije 2010. godine. Bila je stipendista Ministarstva prosvete i DAAD-a. Zimski semestar 2009/10. provela je na Tehničkom univerzitetu u Minhenu, baveći se implementacijom Multigrid metode u Matlabu.

Doktorske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer Numerička matematika i optimizacija, završila je 2017. godine. Docent je na Fakultetu za informacione tehnologije i inženjerstvo. Učesnik je projekta Ministarstva prosvete „Metode numeričke i nelinearne analize sa primenama”.

Izlagala je na trećem i petom simpozijumu „Matematika i primene”, kao i više puta na seminaru „Matematički metodi mehanike“ i Seminaru za računarstvo i primenjenu matematiku u SANU. Autor je ili koautor više naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima.

Od 2010. godine angažovana je na izvođenju nastave iz klasičnih oblasti matematike, verovatnoće, statistike, raznih oblika analize podataka, kao i izrade zadataka primenom matematičkog softvera (Matlab, Mathematica, Wolfram Alpha).