Rođen je 1980. godine u Beogradu. Po obrazovanju Doktor tehničkih nauka – naučna oblast: organizacione nauke – diplomirao (smer za menadžment), magistrirao (smer za informacione sisteme, odsek za elektronsko poslovanje), na temu: Modeli i tehnike zaštite sistema plaćanja platnim karticama i doktorirao na Fakultetu Organizacionih Nauka, Univerziteta u Beogradu, na temu: Istraživanje uloge procesora plaćanja u servisiranju online finansijskih transakcija.

U prethodnom periodu radio je i kao predavač na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, IIM/EURO Master Studije i na Visokoj školi za informacione-komunikacione tehnologije u Beogradu. Do sada je objavio preko 20 radova iz oblasti finansijskih usluga i servisa, bankarstva, zaštite sistema plaćanja i elektronskog poslovanja u stranim i domaćim naučnim i stručnim časopisima i konferencijama.

Stalno je zaposlen u kompaniji Euronet Worldwide, vodećem svetskom i najvećem bankarskom procesoru u regionu, na poziciji Rukovodioca za Upravljanje Projektima. U dosadašnjem radu rukovodio je realizacijom više od 70 međunarodnih i domaćih projekata u oblasti bankarstva i implementacije SW. Imao je prilike da radi sa najvećim svetskim i domaćim bankama, najvećim kartičarskim organizacijama, kao i sa vodećim proizvođač ima bankarskog aplikativnog SW, ATM uređaja i POS terminala.