Miroslav Radosavljević je rođen 1958. godine. Doktorirao je na Vojnoj akademiji u Beogradu 2005. godine u oblasti tehničkih nauka – upravljanje sistemima. U periodu od 1982. godine do 2011. godine bio je angažovan u svojstvu nastavnika na Vojnoj akademiji u Beogradu u oblasti upravljanja telekomunikacionim, informatičkim i resursima kriptozaštite. Od trenutka prijema u aktivnu vojnu službu bio je angažovan na rukovodećim radnim mestima – načelnik katedre i načelnik Smera službe informatike, rukovodio je i učestvovao u dva projekta za potrebe Ministarstva odbrane. Autor je i koautor većeg broja naučnih i stručnih radova publikovanih u domaćim časopisima i prezentovanih na domaćim i inostranim konferencijama.