Poseduje dugogodišnje iskustvo stečeno u industriji (Ivo Lola Ribar, Lola Institut, Industrija kotrljajnih ležajeva Beograd) i administraciji državne uprave (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) iz oblasti projektovanja, izrade i eksploatacije alatnih mašina, alata i transportnih sistema, bezbednosti informacionih sistema, metoda rešavanja specifičnih problema u obrazovanju TRIZ metodom, kao i drugih oblasti u Republici Srbiji.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988. godine, a magistrirao 2001. godine na temu iz oblasti dinamičkog ponašanja nosećih struktura sa eksperimentalnim ispitivanjem uzorka. Doktorsku disertaciju na temu modela upravljanja rizicima informacionih sistema sa ispitivanjem bezbednosti i pouzdanosti izabranog modela informacionog sistema odbranio je 2010. godine na Fakultetu za inženjerski menadžment i ekonomiju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

U Ministarstvu prosvete je rukovodio projektovanjem, razvojem i implementacijom informacionog sistema prosvete za osnovno i srednje obrazovanje. Učestvovao je i u implementaciji informacionog sistema za visoko obrazovanje. Radio je na sistemu bezbednosnog kategorisanja informacija prema stepenu poverljivosti, integriteta i raspoloživosti. Autor je i koautor više od 20 radova objavljenih na domaćim i međunarodnim skupovima, tehničkim i razvojnim rešenjima, projektima, studijama i ekspertizama.

Dve godine je bio predavač i ispitivač na predmetima iz grupe informatičkih predmeta na Visokoj strukovnoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo.