Završio osnovne i master studije na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) Univerziteta u Beogradu, odsek za Fizičku elektroniku. Doktorske studije završio je 2013. godine na istom fakultetu na studijskom području Upravljanje sistemima i obrada signala. Objavio nekoliko radova u renomiranim inostranim časopisima iz oblasti obrade signala, a takođe je prezentovao radove na više domaćih i inostranih konferencija.

Tokom doktorskih studija radio je na Elektrotehničkom fakultetu kao istraživač saradnik na projektu. Posle doktorskih studija radio u predstavništvu u Beogradu jedne od vodećih svetskih kompanija iz oblasti bioinformatike. Oblasti interesovanja su mu statistička analiza podataka, multi-agent sistemi, prepoznavanje oblika, neuralne mreže.