Stefana Janićijević ima višegodišnje iskustvo u analizi podataka, rudarenju podataka, nauci o podacima i mašinskom učenju.

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu 2006. godine, a master rad odbranila je 2008. godine na Postdiplomskom interdisciplinarnom studijskom programu Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa temom „Analiza politika standarda i menadžmenta u digitalizaciji biblioteka”. Doktorsku tezu „Metode promena formulacija i okolina za problem maksimalne klike u grafu” odbranila je 2016.

Od 2014. do 2015. bila je na programu Basileus V, Tempus, u Sloveniji, na Fakultetu za matematiku i fiziku Univerziteta u Ljubljani, gde je učestvovala na seminarima i konferencijama.

Kroz rad u privredi stekla je iskustvo u primeni algoritama nad velikim bazama podataka, što joj je omogućilo da se bavi testiranjem uspešnosti rešavanja problema na grafovima. Neke od kompanija u kojima je imala prilike da radi su Ministarstvo finansija, Telekom Srbija, LotusFlare Sunnyvale, u Kaliforniji, ASW Inženjering i druge. Radila je i u Matematičkom institutu SANU, u Beogradu.

Osnivač je laboratorije Data Mining, gde se razvijaju algoritmi mašinskog učenja kada je reč o različitim temama kao što su životni ciklus korisnika, predikcija ponašanja korisnika, segmentacije korisnika, detekcija prevara i zloupotreba, vrednost korisnika itd.
Učesnik je mnogobrojnih naučnih i umetničkih seminara. Autor je radova u zbornicima i naučnim časopisima.