Pomoćnik direktora za saradnju

Dugi niz godina je radio kao saradnik na Katedri za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, na razvoju elektronskih sklopova i uređaja za prenos podataka, uglavnom na projektima posebne namene. Na pomenutom fakultetu je 1986. godine završio osnovne studije, odsek elektronike (smer Elektronika), magistrirao 1991. na smeru Digitalni prenos informacija i doktorirao 2012. godine. Autor je više naučnih radova, od kojih su dva objavljena u međunarodnom časopisu IEEE Communications Letters.

Preko dvadeset godina radio je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Sektoru za informacioni sistem, dajući značajan doprinos u implementaciji tehničkih rešenja koja su doprinela povećanju efikasnosti rada, bezbednosti sistema i značajnim uštedama u eksploataciji (formiranje centralne baze podataka, integracija fiksne, mobilne i IP telefonije i dr.). Učestvovao je u implementaciji jedne od najvećih računarskih i telekomunikacionih mreža u državnim službama koja je obuhvatila preko 190 čvorova i preko 2.000 radnih stanica koje su pristupale jedinstvenoj centralnoj bazi podataka.