Dragana Stanković je rođena 1993. godine. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Profesor matematike i računarstva 2017. godine.

Tokom studija je davala časove iz matematike i informatike učenicima osnovnih i srednjih škola.

Obavila je predviđenu praksu u okviru predmeta Metodika nastave matematike i računarstva u Osnovnoj školi “Jelena Ćetković” u Beogradu, kao i rad na projektu Izvođenje nastave iz predmeta Pedagogija sa didaktikom.

Učestvovala je na projektu Platforma eZbirka kao podrška efikasnosti nastave, Projekat Ministarstva spolјne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i Društva matematičara Srbije (http://www.ezbirka.math.rs), kao i u izradi video materijala za učenike osnovnih škola.

Na ITS-u radi kao Stručni saradnik u nastavi na predmetu Programerski alati.