Isidora Ristić je rođena 1995. godine u Beogradu. Završila je Osnovnu školu „Vlada Aksentijević” kao nosilac Vukove diplome. Prve dve godine srednje škole završila je u Trećoj beogradskoj gimnaziji, na društveno-jezičkom smeru. Treću godinu je završila na razmeni u gimnaziji „Freiherr-vom-Stein-Schule” u Nemačkoj, a četvrtu godinu u Prvoj beogradskoj gimnaziji, na društveno-jezičkom smeru.

Završila je Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, smer Računarska multimedija, i stekla zvanje strukovnog inženjera informacionih tehnologija za računarsku multimediju. Odbranila je završni rad na temu „Razvoj i implementacija internet portala za ‘Rotarakt klub Beograd – Čukarica’” kod mentora dr Marka Vulića. Trenutno je student na masteru na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS.

Još u osnovnoj školi, na časovima glume u školi Nenada Nenadovića, počela je da se interesuje za različite vidove umetnosti.

U okviru Goethe Instituta – PASCH projekta, učestvovala je na međunarodnim projektima, što je podrazumevalo glumu u predstavama na nemačkom jeziku na internacionalnim pozorišnim festivalima u Nemačkoj i Rumuniji.

Zajedno sa mladima iz 48 zemalja sveta snimala je filmove o ciljevima održivog razvoja, na „International Youth Media Summitu”, koji se održava u okviru Medijskog edukativnog centra.

Učestvovala je na „DokuFestu”, „International Documentary and Short Film Festivalu” u Prizrenu, gde je sa malom grupom mladih ljudi iz Srbije, Švedske, Bosne i Albanije pravila animirane filmove.

Tokom studija je volontirala u AIESEC organizaciji u Beogradu, gde je bila izabrana za dizajn menadžera u Nacionalnom timu AIESEC-a.

Od 2017. je aktivan član „Rotarakt kluba Beograd – Čukarica”, koji je podržan od strane „Rotari kluba Čukarica”. Od tada pomaže u organizovanju humanitarnih projekata i njihovom promovisanju.

U toku studija je imala praksu u „Telegrafu”, što je podrazumevalo editovanje video-materijala. Tada je počela i da drži časove nemačkog jezika i stekla iskustvo u prenošenju znanja.

Na završnoj godini studija zaposlila se u kompaniji „Comtrade” u marketinškom timu CAN. Aktivno se bavi dizajnom i veb-dizajnom.

Živela je i radila i u inostranstvu (u okviru „Work&Travela” u Njujorku 2016. i boravak u Holandiji 2019. i 2020. godine).