Rođen je u Beogradu, u Republici Srbiji, gde se i školovao. Diplomu inženjera elektrotehnike je stekao 2009. godine, kada je završio petogodišnje studije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na odseku za elektrotehniku, telekomunikacije i automatiku – smer za automatiku. Prema Zakonu o visokom obrazovanju 2010. godine zvanje mu se izjednačava sa zvanjem master inženjera elektrotehnike i računarstva.

Кarijeru je započeo u Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku Ministarstva unutrašnjih poslova kao veštak iz oblasti forenzičke fonetike (instrumentalna analiza signala glasa). Кasnije proširuje svoja znanja i veštine, prelazeći u oblast digitalne forenzike – veštačenje računara, mobilnih telefona i ostalih elektronskih uređaja. Radi na uvođenju nove linije rada, osmišljavanju i formiranju odeljenja (laboratorije) za digitalnu forenziku, u Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku. U svom radnom veku učestvovao je u pisanju nekoliko radova objavljenih u nacionalnim časopisima, pohađao internacionalne kurseve i usavršavao se u oblasti digitalne forenzike.

Trenutno, pored poslova u ITS-u, radi u banci kao sistem inženjer – na poslovima održavanja postojeće i uvođenju nove informacione infrastrukture. Takođe, honorarno obavlja poslove veštačenja, po pozivu suda ili tužilaštva.