Rođena je 1985. godine. Završila je Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Odsek za engleski jezik i književnost 2011. godine.

Bila je angažovana na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu u svojstvu koordinatora studentske pomoći na akademskim konferencijama. U svojstvu slobodnog prevodioca prevodila je tekstove iz oblasti ekonomije, mašinstva, građevinarstva, elektrotehnike, kulinarstva i poezije.

Završila je jednogodišnji seminar za stručne prevodioce i sudske tumače Srbije u Beogradu 2011. godine.