Diplomirala 2009. na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na smeru Arhitektura, sa temom iz oblasti projektovanja privrednih zgrada, i tako stekla zvanje diplomirani inženjer arhitekture.

Tokom studija učestvovala u pisanju i recenziji članaka za „Arhitekton”, bilten Društva arhitekata Niša.

Učestvovala na konkursima idejnih rešenja parternih uređenja, pri čemu za idejno rešenje priobalnog pojasa u Vlasotincu dobija specijalnu nagradu za afirmaciju i doprinos struci.

Aktivno učestvovala u višegodišnjem projektu Atlas narodnog graditeljstva Srbije Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Radila na tehničkim snimanjima objekata širom Srbije, kao i na finalnoj obradi podataka. Atlas narodnog graditeljstva Srbije strateški je projekat od nacionalnog značaja, koji je usaglašen sa evropskim i svetskim tendencijama zaštite kulturnog nasleđa

Sarađivala i radila u organizovanju Sajma građevine i opreme u Nišu: celokupni grafički dizajn banera i logotipa, grafička priprema kataloga i ostalog reklamnog materijala.

Od 2006. godine bavi se idejnim rešenjima enterijera i komadnog nameštaja, radi na glavnim projektima unutrašnje arhitekture i komadnog nameštaja, kuhinja i kupatila, kao i na preuređenju stambenih jedinica, adaptaciji vikendica, kuća, fasada i stambenih etaža.

Njeno profesionalno interesovanje usmereno je upravo ka arhitektonskom oblikovanju prostora, kako unutrašnjeg tako i parternog.