Rođena je 1962. godine u Dimitrovgradu. Na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu diplomirala je 1986. godine u klasi prof. Milice Stevanović. Postdiplomske studije na istom fakultetu završila je 1990. godine magistarskom izložbom slika u galeriji FLU.

Učestvovala je na velikom broju izložbi u zemlji i inostranstvu kako samostalno, tako i u grupi autora. Dobitnica je velikog broja nagrada i priznanja za svoj umetnički rad.

Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1987. godine sa statusom samostalnog umetnika.

Angažmani / ostale aktivnosti:

1991–1993. vodi likovne radionice (sa Edvinom Romanović i Marijom Ilić) po projektu Prema iskustvu moderne, eksperimentalni program likovnih radionica u saradnji sa Zavodom zа kulturni  razvitak Rige od Fere Beograd, Udruženjem likovnih umetnika Srbije, OŠ „Branko Radičević” na Novom Beogradu. Realizovane izložbe LR praćene su katalozima 3+3 u galeriji Pero i Prema iskustvu moderne u galeriji Doma omladine.

  • Umetnički savet kolonije Poganovo, mandat 2006 – 2008.

  • Umetnički savet Gradske galerije Dimitrovgrad, mandat 2006 – 2008.

  • Član žirija za nagrade na prolećnoj izložbi ULUS-a ’07.

  • Vodi pripreme za studije akademija Umetnosti i dizajna od 2007.

  • Član Upravnog odbora ULUS-a, mandat 2007-2008.

  • Predavač Kroki crtanja ITAcademy od 2008. godine.

  • Član Umetničkog saveta Multimedijalnog centra Novi Pazar 2010. godine

  • Predsednik Slikarske sekcije Udruženja likovnih umetnika Srbije od 2009. godine.