Nemanja Stević je rođen 1984. godine. Diplomirao je na Fakultetu oganizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za Informacione sisteme i tehnologije i stekao stručni naziv dilplomirani inženjer organizacionih nauka – odsek za informacione sisteme i tehnologije.

Još tokom studija je davao časove iz matematike i informatike učenicima osnovnih i srednjih škola. Radno iskustvo je sticao radeći kao sistem administrator i programer u kompanijama koje se bave razvojem i održavanjem informacionih sistema. Polja interesovanja iz oblasti IТ-ja  su mu: Objektno-orijentisano programiranje, Informacioni sistemi, Veštačka inteligencija, Baze podataka i ERP sistemi.

Na ITS-u radi kao Stručni saradnik u nastavi na predmetu Programerski alati.