Rođen 9.4.1991. godine u Kraljevu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Master akademske studije je završio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 2015. godine, kao i osnovne akademske studije 2014. godine na Katedri za fizičku elektroniku.

Prva iskustva kao nastavnik, Nikola je stekao u Elektrotehničkoj školi Nikola Tesla u Beogradu, a nakon toga u Srednjoj školi za informacione tehnologije ITHS u Beogradu, gde i danas radi kao nastavnik grupe informatičkih predmeta. Nikola je od 2016. godine u radnom odnosu i na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije ITS, gde je izabran u zvanje Saradnik u nastavi. Na ITS-u radi kao Stručni saradnik na predmetu Programski alati i Osnove programiranja.