Aleksandra Rosić Ima 22 godine nastavničkog iskustva na svim nivoima obrazovanja (profesor u osnovnoj školi i gimnaziji, asistent na Univezitetu Metropolitan i Računarskom fakultetu, saradnik pri realizovanju prakse studenata osnovnih i master studija na Matematičkom fakultetu, ITS), osim toga ima i četiri godine iskustva u radu u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kao savetnik koordinator za matematiku.

Doktorand je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a specijalizirala je 2008. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu sa temom iz oblasti Algebra (Simetrični polinomi i njima odgovarajuće nejednakosti). Autor je više stručnih radova, zbirki, kao i zadatka koji je uvršten u globalno PISA testiranje 2012. godine.

Takođe je autor dva matematička naučno-popularna serijala i autor matematičkih pitanja u kvizu Lavirint u produkciji RTS-a. Sarađivala je sa više institucija kao predavač ili naučni komunikator (Matematički institut SANU, Centar za promociju nauke, Noć istraživača, PISA tim 2006-2012., Istraživačka stanica Petnica…). Ima položene stručne ispite za rad u prosveti, za rad u državnim organima, kao i licencu za eksternog evaluatora u obrazovanju.

Pet puta je nagrađivana zahvalnicom Matematičkog fakulteta za doprinos i saradnju.