Pomoćnik direktora za nastavu

Završila je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu na smeru Informacioni sistemi. Na istom fakultetu je završila specijalističke i magistarske postdiplomske studije. Doktorsku disertaciju pod nazivom ‘Prilog objektivnom vrednovanju rezultata rada studenta primenom računarskog adaptivnog testiranja’ odbranila je na Union univerzitetu 2010. godine. U radu je izložen originalni model računarskog adaptivnog testiranja studenata, koje je u korelaciji sa trenutnim znanjem studenata i koje omogućava procenu znanja studenta optimalnim brojem pitanja, a na osnovu njega je implementirana i web aplikacija.

Svoje desetogodišnje pedagoško iskustvo sticala je radeći na Višoj elektrotehničkoj školi i Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu, gde je držala nastavu više predmeta u oblasti Inženjerske informatike, Algoritmi i programiranje, Baze podataka.

Objavila je četiri skripte iz objektnog, vizuelnog i web programiranja, kao i jednu knjigu iz baza podataka. Kao rezultat dugogodišnjeg profesionalnog rada kako praktičnog sa studentima na visokoškolskim ustanovama, tako i neprekidnog
proučavanja i usavršavanja u oblasti IKT i njene primene u nastavnom procesu, objavila je preko trideset radova u  međunarodnim i nacionalnim časopisima, na stručnim konferencijama i simpozijumima. Uža oblast profesionalnog interesovanja su joj informacione tehnologije, Computer Adaptive Testing (CAT) i e-learning.