Vladimir Janjić diplomirao je na Visokoj školi za informacione tehnologije – ITS u Beogradu, na smeru Informacione tehnologije, sa temom „Internet of things na primeru sistema MySmartyHouse”, čime je stekao zvanje strukovnog inženjera elektrotehnike i računarstva, a zatim je nastavio dalje školovanje na istoj visokoobrazovnoj ustanovi.

Radno iskustvo stekao je u samostalnom izrađivanju veb-sistema za upravljanje bazama podataka i sistema za upravljanje hardverom Arduino pomoću veb-aplikacije kao koncepta Internet of Things i informacionim sistemima za skladištenje, kao i naprednu pretragu ljudi. Radio je u ITHS-u kao nastavnik na predmetima Veb-dizajn i Veb-programiranje, nakon čega se usmerio i ka razvoju mobilnih aplikacija i njihovih API-ja.