Zadovoljna sam aktivnostima koje imam kao saradnik, ali i odnosom koji negujem sa kolegama. Među nama vlada pozitivna atmosfera i plodonosna saradnja koja često izlazi iz okvira nastavnih aktivnosti. Pored obaveza u školi, uvek nađem dovoljno vremena za lično i profesionalno usavršavanje.

ITS je škola koja je poznata po izuzetnoj tehničkoj opremljenosti i digitalizovanim procesima. Vrlo je lako navići se na standarde i procedure koje ima ITS, jer je stručno osoblje uvek tu da pomogne. Organizacija nastavnih aktivnosti i ispitnih rokova podrazumeva takav raspored gde se maksimalno izlazi u susret studentima i zaposlenima. Menadžment škole je uvek otvoren za konstruktivne predloge unapređenja rada škole, što je dodatna motivacija za izvršavanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Sedam godina sam na ITS-u i za to vreme sam stekla mnogo znanja, veština i prijatelja i upoznala dosta saradnika i dragih studenata sa kojima sa radila na interesantnim i kreativnim projektima. Nadam se da ću u budućnosti imati prilike da još više doprinesem radu škole.