„Stečenim znanjem na master strukovnim studijama obogatila sam svoj portfolio radova, što je dovelo do novih poslovnih prilika i projekata”

Master strukovne studije sam upisala kako bih nadogradila već stečeno znanje sa osnovnih studija na ITS-u. Smatrala sam da je to prilika da izučim još neke oblasti koje nisu bile deo studijskog programa Računarska multimedija, koji sam pohađala. Kao saradnik u nastavi na ITS-u, uspela sam da sve svoje obaveze prema poslu i studijama lako organizujem. Profesori i kolege su bili puni razumevanja i podrške onda kada mi je bila potrebna pomoć oko izrade projekata. Mislim da je nastavnim planom i programom obuhvaćeno mnogo toga što studentima omogućava kvalitetnu obuku i pripremu za savremena IT zanimanja. Stečenim znanjem na master strukovnim studijama sam obogatila svoj portfolio radova, što je dovelo do novih poslovnih prilika i projekata.

Svako ko je zainteresovan za veb-programiranje, upravljanje velikim podacima, testiranje softvera, UI/UX dizajn, digitalnu forenziku, kriptografiju, Cloud, preduzetništvo, može da stekne dragoceno iskustvo, s obzirom na to da se predmeti baziraju na korišćenju najaktuelnijih softvera i programerskih alata. Master strukovne studije na ITS-u bih preporučila svima koji žele da napreduju u IT karijeri.