Na ITS-u radim i stvaram već više od šest godina. Napustila sam prethodni posao i karijeru u javnom sektoru koji mi je donosio brojne beneficije posle 16 godina rada. Svakog dana sam srećna zbog odluke koju sam donela. Rad na ITS-u mi omogućava da primenjujem stečena znanja, a kroz programe za usavršavanje i razvoj zaposlenih, kao i učešće u EU projektima, i da se neprestano profesionalno i akademski usavršavam. Zahvaljujući radu na ITS-u i rezultatima koje sam ovde ostvarila, kao i odličnom sistemu prepoznavanja doprinosa i potencijala zaposlenih, dobila sam i mogućnost angažovanja na drugim pozicijama unutar LINK Educational Alliance i paralelni razvoj akademske i stručne karijere, tako da ne moram ničega da se odričem. Moje referentno iskustvo u obrazovanju i privredi, veliki broj objavljenih knjiga i bogat naučnoistraživački rad, uređivanje naučnih časopisa i monografija, recenziranje, doprinos društvenoj zajednici i nagrade koje sam tokom vremena osvajala daju mi mogućnost da biram gde ću raditi. Ja biram da radim na ITS-u i u LINK Educational Alliance. Ovo je moja kuća, moj izbor.