„ITS sam odabrala od 3 fakulteta na koja sam primljena.”

ITS sam odabrala od 3 fakulteta na koja sam primljena. Jedan od njih je bio državni, a dva privatna. Na svima sam bila primljena na budžet. Za ITS sam se odlučila zbog najveće perspektive koju pruža. ITS ide u korak sa tehnološkim inovacijama, u čemu je najveća perspektiva.
 
ITS svima, čak i nama koji nismo imali apsolutno nikakvo predznanje u oblasti informacionih tehnologija, pruža priliku da nauče sve što je potrebno da bi bili odlični u tome. Po tehnološkim inovacijama i uslovima studiranja, ITS ide u korak sa vodećim evropskim univerzitetima. Iznenađena sam time što su predavanja na ITS-u, koja u teoriji mogu biti izuzetno dosadna, u praksi uobličena na tako interesantan način.