„Posebno bih pohvalio ITS jer se predlozi studenata uvek uvažavaju”

Želeo sam da svoje obrazovanje usmerim na informacione tehnologije, a ITS je jedini ostavio izbor izučavanja određene grane, a da pritom nije preterano raširio program. Posebno mi je značio program učenja na daljinu. Dostupni su materijali, live stream, video-predavanja, pohađanje seminara online, a na studentu je samo da uči.

Što se moje karijere tiče, trenutno sam na poziciji koordinatora Projektnog centra u ITS-u, a pored toga se bavim grafičkim dizajnom i web developmentom. Posebno bih pohvalio ITS zbog toga što se predlozi studenata uvek uvažavaju. Odabir visokoškolske ustanove je ozbiljna odluka, ja uvek prepričavam svoja pozitivna iskustva, zbog čega se mnogi odlučuju da upišu ITS.