„Master studije ću najviše pamtiti po sticanju novih prijatelja, znanja i veština, a takođe i pronalaženja usko stručne oblasti kojom bih želeo da se bavim ubuduće”

S obzirom na to da sam osnovne strukovne studije na ITS-u završio u roku, imao sam sreću da upravo nakon toga započne i prva generacija na master strukovnom programu pa sam odlučio samo da nastavim svoje školovanje kako bih stekao nova znanja i veštine. Trenutno sam angažovan upravo na ITS-u kao saradnik u nastavi na predmetima Baze podataka i Napredne baze podataka. Smatram da bi master program mogao dodatno da se unapredi i poboljša za kolege kojima nije primarni cilj programiranje nego na primer dizajn, s obzirom na to da je dosta više programerskih predmeta sa kojima se oni ranije nisu susretali. Master strukovne studije ću najviše pamtiti po sticanju novih poznanstava i prijatelja, novih znanja i veština, a takođe i pronalaženja usko stručne oblasti kojom bih želeo da se bavim ubuduće. Ulaganje u sopstveno znanje, prema mom mišljenju, najbolja je investicija koju čovek može da napravi. Svakodnevnim radom i učenjem i sticanjem novih znanja proširiće svoje vidike, dobiti bolju ponudu na poslu, a takođe možda doći i do nekih revolucionarnih ideja i rešenja od kojih takođe može da stekne finansijsku dobit.