„Profesori ITS-a su tu da nesebično prenose svoja znanja”

Završila sam ITHS, gde sam shvatila da je IT nešto čime želim da se bavim u budućnosti. To je bila potvrda da ću nastaviti sa studijama na ITS-u, što je bilo pravi izbor za mene. U planu mi je da upišem i master studije, a trenutno sam angažovana na projektu u okviru ITS-a i kompanije Comtrade, gde usavršavam svoja praktična znanja. Nemam nijednu zamerku na ITS i zaista sam zadovoljna onim što škola nudi. Dve stvari koje su meni bile najvažnije su kvalitet studijskih programa i saradnja sa profesorima. Profesori su tu da nesebično prenose svoja znanja, a najviše učimo na praktičnim primerima. ITS bih preporučila svim svojim prijateljima.