Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta

Cilj predmeta Objektno orjentisano programiranje je shvatanje i razumevanje objektno orijentisanih principa, koji su neophodan preduslov za uspešno objektno orijentisano programiranje. Savladavanje osnovnih pojmova iz objektno orijentisanog načina proizvodnje softvera i objektno orijentisanog projektovanja.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti sve principe objektno orijentisanog programiranja kroz rad sa C# programskim jezikom u okruženju MS Visual Studio. Upoznaće se sa definisanjem klasa i kreiranjem objekata, enkapsulacijom, polimorfizmom, poljima i metodama, podrazumevanim i parametarizovanim konstruktorom, načinom implementacije static svojstva, nasleđivanjem i njegovom primenom, interfejsima, apstraktnim klasama, delegatima i događajima, nizovima, kolekcijama i generičkim kolekcijama.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Objektno orjentisana analiza i dizajn
  • Enkapsulacija i skrivanje informacija
  • Klase i podklase
  • Instance i objekti
  • Atributi i ponašanje klase
  • Hijerarhija klasa
  • Paketi klasa
  • Nasleđivanje i overriding
  • Polimorfizam

Praktična nastava: vežbe, drugi oblici nastave, studijski istraživački rad
OO koncepti kroz konkretne primere