Zahvaljujući našoj saradnji sa kompanijom Google, kao student Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS imate mogućnost da učestvujete na Google Academy treninzima za obuku profesionalaca za online oglašavanje i digitalnu analitiku i da steknete zvanične Google AdWords i Google Analytics sertifikate.

Google Academy

Google Academy treninzi održavaju se u prostorijama ITS-a, zatvoreni su za javnost i vode ih sertifikovani Google treneri.

U toku školovanja dobijate pristup ovim obukama na kojima ćete steći znanja o osnovama i naprednim aspektima korišćenja Google alata za oglašavanje i imati jedinstvenu mogućnost da sertifikujete stečeno znanje.

Budite među najboljima

Google PartnerGoogle AdWords i Google Analytics sertifikacije vam omogućavaju da pokažete da vas kompanija Google priznaje kao kvalifikovanog profesionalca za online oglašavanje i digitalni marketing.

Ovi sertifikati su svetski prepoznatljiva akreditacija koja potvrđuje da poznajete najnovije koncepte i najbolje prakse oglašavanja na internetu i da imate iskustvo u upravljanju različitim tipovima online kampanja.

Pridruživanjem Google Partners zajednici moći ćete da pristupite:

  • posebnim događajima i obukama,
  • istraživanjima u okviru delatnosti,
  • ažuriranju Google proizvoda, i još mnogo čemu…

Pokažite aktuelnim i potencijalnim klijentima da ste sertifikovani profesionalac za online oglašavanje i digitalnu analitiku. Naučite kako da online oglase prikažete pravim ljudima, na pravom mestu u pravom trenutku. Postanite student ITS-a.