U narednoj Tabeli su prikazani, projektni zadaci, seminarski radovi, domaći  zadaci i radovi prezentovani na konferencijama, koje su studenti ITS-a uradili  u okviru redovnih nastavnih i vannastavnih aktivnosti, u saradnji sa i pod mentorstvom profesora ITS-a.

 

Navedena dokumenta možete preuzeti klikom na link koji je naznačen u koloni  Preuzimanje dokumenta.

Vrsta dokumenta
Oblast
Preuzimanje dokumenta

Seminarski rad:

Očekivani pravci razvoja računarske tehnike do kraja dekade

Informacione i Internet tehnologije kliknite ovde

Seminarski rad:

Virtuelizacija

Informacione i Internet tehnologije  kliknite ovde

Projektni zadatak:

Informacioni sistem turističke agencije

 Projektovanje informacionih sistema  kliknite ovde

Projektni zadatak:

Rent-a-car

  Projektovanje informacionih sistema  kliknite ovde

Seminarski rad:

IP Security

Računarske mreže  kliknite ovde

Seminarski rad:

QOS sistemi

 Računarske mreže  kliknite ovde

Domaći zadatak:

Funkcija za bodovanje učinka igrača na svetskom prvenstvu u fudbalu.

 Osnove programiranja  kliknite ovde

Domaći zadatak:

Program za učitavanje i ispisivanje podataka o letovima putničkih aviona

 Osnove programiranja  kliknite ovde

Projektni zadatak:

Tehnike i strategije unapređenja softverskog koda

 Programiranje  kliknite ovde

Seminarski rad:

Elektronska identifikaciona dokumenta

 Elektronsko poslovanje  kliknite ovde

Seminarski rad:

Elektronsko bankarstvo – IntesaMobi

 Elektronsko poslovanje  kliknite ovde

Seminarski rad:

Marketing na društvenim mrežama

 Marketing i Internet marketing  kliknite ovde

Seminarski rad:

Marketing tehnike lanca supermarketa Migros

  Marketing i Internet marketing  kliknite ovde

Rad prezentovan na konferenciji:

Istraživanje lojalnosti brendovima na društvenoj mreži Facebook

 Marketing i Internet marketing  kliknite ovde

Rad prezentovan na konferenciji:

Widget marketing

 Marketing i Internet marketing  kliknite ovde

Seminarski rad:

Klasična škola menadžmenta

 Menadžment  kliknite ovde

Seminarski rad:

Materijalno motivisanje kao oblik motivisanja

  Menadžment  kliknite ovde

Seminarski rad:

Nastanak škole međuljudskih odnosa u razvoju menadžmenta

   Menadžment  kliknite ovde

Seminarski rad:

Obrazovanje i obuka zaposlenih

   Menadžment  kliknite ovde

Seminarski rad:

Kriminal na Internetu

 Socijalni i pravni kontekst računarstva  kliknite ovde