RB Šifra Naziv predmeta Sem. ECTS
PRVA GODINA
1. PRA Poslovne računarske aplikacije I 7
1.1. Kancelarijski paketi programa
1.2. Izrada prezentacija korišćenjem veb alata
2. OPS Organizacija poslovnih sistema I 7
2.1. Principi organizacije
2.2. Savremeni modeli organizacione strukture
2.3. Produktivnost i značaj produktivnosti rada
2.4. Osnovni institucionalni oblici organizovanja
3. RM Matematika I 8
3.1. Matematička logika
3.2. Matrice i determinante
3.3. Integralni račun
3.4. Diferencijalni račun
Bira se jedan iz sledeće grupe:
4. IIT Informacione i internet tehnologije I 8
4.1. Hardver i osnovne hardverske komponente računara
4.2. Sistemski i korisnički softver
4.3. Internet tehnologije i Internet servisi
4.4. Komunikacione tehnologije
4.5. Bežične i mobilne tehnologije
5. EP Elektronsko poslovanje I 8
5.1. B2B i B2C poslovanje
5.2. Modeli elektronske trgovine
5.3. Elektronsko bankarstvo
5.4. IT poslovanje i preduzetništvo
ECTS I sem 30
6. M Menadžment II 7
6.1 Teorija menadžmenta
6.2. Porterov model opštih strategija
6.3.  Upravljanje ljudskim potencijalima
7. MaE Makroekonomija II 8
7.1. Osnovni makroekonomski agregati
7.2. IS i LM model i Filipsova krivakao osnovni makroekonomski modeli
7.3. Uloga fiskalne politike
8. MLJR Menadžment ljudskih resursa II 7
8.1. Metodi rukovođenja
8.2. Motivaacija zaposlenih
8.3. Izgradnja informacionog sistema ljudskih resursa
Bira se jedan iz sledeće grupe:
9. UIS Upravljački informacioni sistemi II 8
9.1. Strategijski informacioni sistemi
9.2. Sistemi za podršku odlučivanju
10. PIS Poslovni informacioni sistemi II 8
10.1. Analiza arhitekture IS
10.2. Servisno orijentisana arhitektura
10.3. SOA dizajn paterni
ECTS II sem 30
Ukupno ECTS I godina 60
DRUGA GODINA
11. E1 Engleski jezik I
III 6
11.1 Osnovna vremena engleskog jezika
11.2. Vokbular svakodnevne komunikacije
11.3. Samostalna primena jezika
12. L Logistika III 8
12.1. Aktivnosti logističkog menadžmenta
12.2. Servis potrošača i predviđanje promena u okruženju
12.3. Informacione tehnologije kao podrška razvoju logističkog IS
13. UK Upravljanje kvalitetom III 8
13.1. Integralni kvalitet proizvoda
13.2. Standardizacija
Bira se jedan iz sledeće grupe:
14 PKP Poslovne komunikacije i pregovaranje III 8
14.1. Verbalna i neverbalna komunikacija
14.2. Pregovaranje
14.3. Poslovna korespodencija
15. UP Upravljanje projektima III 8
15.1. Izrada WBS, PBS i OBS dijagrama
15.2. Planiranje realizacije projekta
15.3. Sistem izveštavanja u realizaciji projekta
ECTS III sem 30
16.
FM Finansijski menadžment IV 8
16.1. Poslovno, poresko i finansijsko okruženje
16.2. Finansijsko planiranje
16.3. Operativni i finansijski leveridž
17. E2 Engleski jezik II IV 6
17.1. Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti
17.2. Osposobljavanje za uspešnu pisanu komunikaciju
17.3. Osposobljavanje za uspešnu govornu komunikaciju
18. G Globalizacija (Međunarodno trgovinsko poslovanje) IV 8
18.1. Novi svetski poredak
18.2. Međunarodno tržište
Bira se jedan iz sledeće grupe:
19. P Preduzetništvo IV 8
19.1. Pojam preduzetništva
19.2. Biznis plan
20. UI Upravljanje investicijama IV 8
20.1. Izrada investicionog programa
20.2. Finansiranje investicija
20.3. IPA projekti Evropske Unije
ECTS IV sem 30
Ukupno ECTS II godina 60
TREĆA GODINA
21. APPS Analiza i projektovanje poslovnih sistema V 8
21.1. Vrste organizacionih struktura
21.2. Transformacija preduzeća ka e-poslovanju
22. E3 Engleski jezik III – poslovni za IT V 6
22.1. Poslovna korespodencija
22.2. Terminilogija savremenog poslovanja
23. MiE Mikroekonomija V 8
23.1. Značaj poslovne ekonomije
23.2. Tržišna ražnja i prihod preduzeća
23.3. Zakonitosti i alati mikroekonomske analize
23.4. Merenje efikasnosti preduzeća
Bira se jedan iz sledeće grupe:
24. MIM

Marketing i internet marketing

V 8
24.1. Teorija marketinga
24.2. Internet marketing
25. OJ Odnosi sa javnošću      V 8
  25.1   Organizacija PR službe
  25.2    Korporativni identitet
ECTS V sem  30
26. PMP Prodaja i menadžment prodaje
VI 6
  26.1. Oblici, načini i tipovi prodaje    
  26.2. Tehnike ocenjivanja učinka prodajne službe    
27. PPU Poslovno pravo i ugovaranje
VI 6
  27.1. Pojam i predmet poslovnog prava    
  27.2. Poslovno pravo na Internetu    
28. ET Elektronska trgovina
VI 8
  28.1. Mesto e-trgovine u e-poslovanju    
  28.2. Poslovni modeli e-trgovine    
29. PUO
Praktikum iz upravljanja organizacijom
VI 6
  29.1. Projektovanje organizacije i organizacione promene    
  29.2. Projektovanje i inženjering poslovnih procesa    
30. SP Stručna praksa (u Comtrade-u) VI 3
31. ZR Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru VI 7
ECTS VI sem  36
Ukupno ECTS III godina  60
Ukupno ECTS 180