Studenti ITS-a u nastavi svakodnevno koriste najsavremenije tablete. Zahvaljujući ovim tabletima i savremenom pristupu obrazovanju, studentima su dostupne različite obrazovne aplikacije, brzi pristup internetu i interaktivna nastava.

Svaki student dobija svoj tablet računar, koji se koristi u nastavnom procesu ITS-a.

Tableti predstavljaju i dokaz da su studentima ITS-a na raspolaganju najbolji resusi za što kvalitetnije i interesantnije školovanje.

Korišćenje tablet računara u nastavi je novi koncept obrazovanja, koji na najbolji način olakšava saznavanje, učenje, kao i rešavanje određenih zadataka. Studentima omogućava pravovremeno informisanje, kao i efikasniju komunikaciju sa profesorima koji su im dostupni online, 24 časa dnevno.

Interaktivnost − novi koncept obrazovanja

Novi koncept obrazovanja koji se primenjuje na ITS-u podrazumeva da se u nastavi koristi savremena oprema, projektori, interaktivne table, tablet i laptop računari povezani wireless mrežom.

Studenti su aktivno uključeni u nastavni proces. Nastavni materijali nakon svakog časa dostupni su putem Android ili iOS aplikacije. Takođe, ispite mogu da prijave putem mobilnog telefona. Putem e-maila automatski dobijaju podsetnik o početku prijava i prijavljenim ispitima, a rezultate mogu pogledati i od kuće.

Sve ove pogodnosti čine nastavni proces na ITS-u. Ovaj način obrazovanja studenta čini aktivnim i uključuje ga u rad i diskusiju na predavanjima. Interaktivna nastava, kao i ovaj način prenošenja i sticanja znanja, pokazao se kao mnogo napredniji i efikasniji od tradicionalnog učenja.