Predsednik Saveta i pomoćnik direktora za akreditaciju

 

Završio je Elektrotehnički fakultet u Beogradu, na kome je i magistrirao, dok je doktorat odbranio na Elektronskom fakultetu u Nišu u oblastima informacionih sistema i obrade radarskih signala. Po završetku fakulteta radi u Vojnotehničkom institutu na poslovima istraživanja i razvoja sredstava vojne tehnike na pozicijama od istraživača, preko Načelnika sektora do Pomoćnika direktora Instituta za vazduhoplovne programe i elektroniku.

Paralelno sa radom u Vojnotehničkom institutu, od 1980. godine radi kao asistent, a zatim i docent na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i Višoj vazduhoplovnotehničkoj vojnoj akademiji u Žarkovu, gde drži predmete Teorija radiolokacija i Radarski sistemi.

Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova u časopisima međunarodnog značaja i na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja. Svi objavljeni radovi su rezultati praktičnih realizacija projekata na kojima je radio. Neki od značajnijih projekata su: Sistem elektronske zaštite vazduhoplova, Ekstraktor radarskih podataka (nalazi se na izvoznoj listi SDPR-a), Informacioni sistem za optimizaciju radarskih mreža, Multisenzorski i multistatički radarski sistemi, Razvoj digitalnog radarskog pokazivača, Modifikacija meteoroloških radara, Mreža meteoroloških radara Vojvodine, Informacioni sistem za automatizaciju radarskog centra zaštite od grada, Razvoj virtuelnog okruženja za trodimenzionalnu vizuelizaciju oblaka i dejstvo na gradonosne ćelije, Integrisani informacioni sistem odbrane od grada – HASIS 3DI, Kompozitna 3D vizuelizacija oblaka u mreži meteoroloških radara itd.

Od 1996. godine u kontinuitetu do danas radi kao istraživač u istraživačkim timovima sa Elektronskog fakulteta iz Niša i Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda na realizaciji više naučnih i istraživačkih projekata koje su finansirali Republički fond za nauku i Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Jedan je od dvojice vlasnika tehničkog rešenja u kategoriji nove metode pod nazivom „Nova metodologija za predikciju radarske vidljivosti’’. Nosilac je više priznanja i nagrada za naučno-istraživački rad i za doprinos razvoju Vojnotehničkog instituta.