PRVA AKREDITOVANA PRIVATNA VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije je dobila akreditaciju kao prva privatna visoka škola u oblasti informacionih tehnologija.

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije je od svog osnivanja svrstana u red prvih ustanova koje su dobile akreditaciju po Zakonu o visokom obrazovanju i tako je postala PRVA AKREDITOVANA PRIVATNA VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA u oblasti informacionih tehnologija u našoj zemlji.

U sklopu redovnih aktivnosti tokom 2017. godine na akreditaciji studijskih programa i ustanove, ITS je završio proces i uspešno ponovo akreditovao ustanovu i sve studijske programe OSS – Informacione tehnologije, Računarska multimedija, Informacioni sistemi i Elektronsko poslovanje, kao i MSS – Informacione tehnologije.

AKREDITACIJA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

3 (1)

1 (2)

2 (2)

4 (1)

5 (1)

Na ITS-u su akreditovane i master studije!

3-1

Dozvola za rad izdata od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

Prijavite se na vreme i rezervišite svoje mesto u elitnom obrazovanju.

PRVA AKREDITOVANA PRIVATNA VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije je dobila akreditaciju kao prva privatna visoka škola u oblasti informacionih tehnologija.

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije je od svog osnivanja svrstana u red prvih ustanova koje su dobile akreditaciju po Zakonu o visokom obrazovanju i tako je postala PRVA AKREDITOVANA PRIVATNA VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA u oblasti informacionih tehnologija u našoj zemlji.

 

AKREDITACIJA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Akreditacija 2017

3 (1)

Akreditacija 2012

3 (1)

Akreditacija 2007

3 (1)

Akreditacija 2024

AKREDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Akreditacija 2024

1 (2)

Akreditacija 2017

1 (2)

Prijavite se na vreme i rezervišite svoje mesto u elitnom obrazovanju.