PROIZVOD/USLUGASTANDARDEXCLUSIVE
Fond časova predavanja, vežbi i konsultacija po planu i programu
Studentski e-Learning paket ‒ paket onlajn-kurseva za svaki predmet po programu škole
Nastavni materijal posle svakog održanog časa
Skripta za svaki predmet u elektronskoj formi
Izdavanje osnovnih potvrda o studiranju
Savremene računarske laboratorije
Sastanci sa studentskom službom (uživo, onlajn i putem četa)
Konsultacije sa nastavnicima (uživo i onlajn)
Live stream predavanja
Video arhiva održanih predavanja
Korišćenje Platforme za podršku učenju
Korišćenje Studentskog portala
Imejl-adresa studenta
Korišćenje biblioteke: onlajn pregled i rezervacija knjiga iz biblioteke
Korišćenje računara za samostalan rad u prostorijama škole
Korišćenje interneta u prostorijama škole
Personal Development Program ‒ program za sticanje transverzalnih veština, ključnih za postizanje uspeha na svakom profesionalnom polju
Center for Career Development (CCD) – treninzi i seminari
Pristup video-strimingu događaja CCD-a
Onlajn nastava srednjoškolske matematike
Dodatna pomoć za lakše i uspešnije učenje
- Poklon-priručnik „Efikasno učenje”
- DL kurs „Efikasno učenje”
- Savetnik za učenje – podrška andragoga i psihologa u učenju
Bogata ponuda klubova i sekcija za vannastavne aktivnosti
Savetnik za pomoć u karijeri
Organizacija obavezne studentske prakse
LINK Apprentice Program
Pozivi za sajam zapošljavanja „LINK2job”
Članstvo u agenciji za zapošljavanje „LINK2job”
Nastavnik-mentor tokom sve tri godine studija
Program vršnjačkog mentorstva
Prijava za prvo polaganje ispita
Paket licenciranog Microsoft softvera
Google Workspace paket tokom studija
Video-materijal sa odbrane završnog rada
Boravak u prostorijama klubova i restorana (LINK Leaders Park, Comtrade restoran, Comtrade kafe, FSU klub, Chill zone)
Članstvo u ITS alumni organizaciji
Osnovna literatura za svaki predmet u štampanom obliku (1 predmet ‒ 1 štampano izdanje)
Paket od 6 onlajn kurseva iz oblasti savremenog poslovanja i razvoja karijere
ITS4More – mogućnost prisustvovanja svim predavanjima i vežbama koji se realizuju u organizaciji škole, neograničen broj puta, praćenje video-strimova predavanja i vežbi sa drugih studijskih programa ili različitih godina studija (1 predmet po studijskoj godini)
Neograničeni broj prijava ispita
Obnova statusa studenta
Izdavanje svih potvrda i uverenja o studiranju na srpskom jeziku
Završni/Master rad
Promena izbornog predmeta
Izbor 2 fakultativna predmeta po studijskoj godini
Jedno polaganje za Adobe ili Microsoft sertifikaciju u zavisnosti od upisanog programa
Profesionalna orijentacija u okviru CCD-a
Snimanje i montaža CV-ja u formi videa
Koledž jakna ITS-a
Paket 10 štampanih izdanja u okviru izdavačke delatnosti ITS-a po izboru studenta