• Fond časova predavanja, vežbi i konsultacija po planu i programu,
 • Studentski e-Learning paket ‒ paket online kurseva za svaki predmet po programu škole,
 • Multimedijalni materijal za učenje,
 • Nastavni materijal posle svakog održanog časa,
 • e-Learning testovi za vežbanje, do 1000 pitanja po semestru,
 • Besplatne skripte za svaki predmet u elektronskoj formi,
 • Besplatno izdavanje osnovnih potvrda o studiranju,
 • Live stream predavanja na ITS-u,
 • Video arhiva održanih predavanja,
 • Personalizovani nalozi za pristup softverskim rešenjima (Testing and Learning Software, Distance Learning System, Azure Dev Tools, Studentski portal),
 • Studentski portal:
  – online sistem prijave ispita,
  – online rezultati svih kolokvijuma i ispita,
  – online sistem kontaktiranja sa studentskom, finansijskom i tehničkom službom,
  – online sistem praćenja finansija.
 • Sistem elektronskog obaveštavanja,
 • Lična e-mail adresa,
 • Korišćenje biblioteke, online pregled i rezervacija knjiga iz biblioteke,
 • Korišćenje računara za samostalan rad u prostorijama škole,
 • Korišćenje interneta u prostoru škole,
 • Besplatan pristup sadržajima na online edukativnoj televiziji LINKeduTV,
 • Personal Development Program ‒ program za sticanje transverzalnih veština, neophodnih za uspeh u svakom poslu,
 • Treninzi i seminari Centra za razvoj karijere – Center for Career Development (CCD) u prostorijama škole,
 • Pristup video streamingu sa događaja CCD-a,
 • Besplatna nastava srednjoškolske matematike
  – u učionicama ITS-a,
  – putem online kurseva.
 • Nastavnik mentor tokom sve tri godine studija,
 • Online konsultacije sa profesorima za svaki predmet,
 • Paket licenciranog Microsoft softvera (preko 150 besplatnih Microsoft softverskih proizvoda),
 • ECDL Skill Card,
 • Besplatna prijava za prvo polaganje ispita,
 • Jedno polaganje za svaki ECDL modul,
 • Video-materijal sa odbrane završnog rada,
 • Popust pri kupovini računarske opreme u partnerskim kompanijama,
 • Usluge IT kluba i restorana Comtradea,
 • ID kartice za ulazak i kretanje kroz Comtrade Technology Centre.

Standard +

 • Besplatna osnovna literatura za svaki predmet u štampanom obliku (1 predmet ‒ 1 štampano izdanje),
 • Besplatan pribor i materijal (sveske, vežbanke, blokovi, olovke i sl.),
 • Jedno polaganje ispita za dobijanje zvanja MS Certified Professional,
 • Paket od 6 besplatnih online kurseva iz oblasti savremenog poslovanja i razvoja karijere,
 • Laserska štampa do 100 strana mesečno za mesece u kojima se održava nastava.

Premium +

 • Neograničeni broj prijava ispita,
 • Besplatno izdavanje svih potvrda o studiranju,
 • Jedno polaganje za Adobe sertifikat,
 • Profesionalna orijentacija u okviru CCD-a,
 • Snimanje i montaža video CV-ja,
 • Koledž jakna (više možete videti u IT School Shopu).
 • Besplatan paket 10 štampanih izdanja ITS po izbora studenta.