Kako bi danas studenti mogli da postignu maksimalne rezultate u učenju, potrebno je koristiti raspoložive mogućnosti savremene informacione tehnologije.

Korišćenje testiranja putem računara, materijala za učenje i informacija preko sajta, rezervisanje knjiga preko online biblioteke i korišćenje informacionog sistema unutar škole umnogome pomažu boljem napredovanju studenata, a samim tim i ITS-a.

Na ITS-u se u tom smislu koriste sledeća softverska rešenja:

Informacioni sistem ITS-a

Poseban kvalitet ITS-a predstavlja informacioni sistem koji omogućava integrisanje i objedinjavanje na jednom mestu svih značajnijih aktivnosti u vezi sa nastavom, čime se ITS svrstava u red malog broja edukativnih institucija koje poseduju takav sistem. Više informacija o informacionom sistemu ITS-a možete pronaći ovde.

its-softveri-uis1

Softver za učenje i testiranje

TLS je programsko rešenje koje omogućava učenje putem računarskog testiranja. Ovaj program omogućava profesorima i školi jednostavno i lako kreiranje testova, organizovanje kontrolnih zadataka i vežbi, centralizovanje baze znanja pitanja, automatizovan pregled i analizu postignutih rezultata. Više informacija o softveru za učenje i testiranje možete pronaći ovde.

its-softveri-cms

Distance Learning System
DLS je online platforma za podršku u učenju namenjena studentima ITS-a. Posredstvom ove platforme studenti mogu pristupiti dodatnim resursima za učenje u elektronskom obliku. Na raspolaganju su im online kursevi, testovi i kvizovi za proveru znanja, multimedijalni materijali i drugi sadržaji koji proces učenja i sticanja novih znanja čine efikasnijim.

its-softveri-stud-portal2

Studentski web portal
Sistem projektovan i realizovan tako da omogući visok komfor studentima tokom školovanja na polju izveštavanja i razmene informacija i znanja sa ostalim kolegama i nastavnim osobljem. Svaki student ima na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, sopstveni portal na internetu, koji se naprekidno održava i unapređuje. Više informacija o studentskom web portalu možete pronaći ovde.

Biblioteka softver
Biblioteka softver sadrži sve neophodne elemente za efikasno upravljanje radom biblioteke. Softver omogućava jednostavno iznajmljivanje literature zaposlenima i studentima, brzu pretragu naslova, statistiku korišćenja i još mnogo toga. Softver je integrisan sa studentskim portalom tako da studenti imaju mogućnost da putem studentskog portala pretražuju i rezervišu knjige koje su im potrebne. Više informacija o biblioteka softveru možete pronaći ovde.

Content Management System
Content Management System je softversko rešenje koje služi održavanju sadržaja web prezentacija. Zahvaljujući ovom rešenju, nastavno i nenastavno osoblje na ITS-u u mogućnosti je da studentima ponudi kvalitetne i ažurne informacije o svim pitanjima od značaja za njihovo studiranje, posredstvom sajta škole, ali i studentskog portala.

its-softveri-cms

Studentu se neposredno nakon upisa prve godine studija otvara poseban e-mail nalog. Posredstvom ovog mail naloga studenti dobijaju automatizovane poruke koje su integrisane sa svim softverskim rešenjima koja se koriste na nivou ITS-a. Takođe, na svoj mail nalog studenti dobijaju redovne i ažurne informacije od studentske službe, ali mogu i da komuniciraju sa nastavnim i nenastavnim osobljem ITS-a i sa svojim kolegama studentima. Iskustva pokazuju da je ovaj oblik komunikacije i razmene informacija veoma popularan i prihvaćen među studentima ITS-a.