Ukoliko niste zadovoljni svojim sadašnjim izborom fakulteta i želite da nastavite školovanje na ITS-u potrebno je da u zavisnosti od godine studija na kojoj se nalazite dostavite sledeće:

Dokumentacija potrebna za upis na 2. godinu studija:

 • Popunjen ŠV obrazac
 • Kopija lične karte
 • Overene kopije svedočanstava iz srednje škole
 • Overene kopije diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm,
 • Dve fotografije formata 2 x 2.5 cm za identifikacionu karticu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Plan i program studija sa opisima predmeta
 • Potvrda o položenim ispitima iz prethodne škole
 • Dokaz o uplati 1000 dinara (indeks i identifikaciona kartica)

Dokumentacija potrebna za upis 3. godine studija:

 • Popunjen ŠV obrazac
 • Kopija lične karte
 • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm
 • Dve fotografije formata 2 x 2.5 cm za identifikacionu karticu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diplomu o završenoj višoj školi
 • Plan i program studija sa opisima predmeta
 • Dokaz o uplati 1000 dinara (indeks i identifikaciona kartica).

Gde da se prijavim?

Na ovom ovom linku popunite i pošaljite Vašu prijavu ili nas pozovite telefonom na +381 (0)11 4011 216 i +381 (0)11 7856 116, radnim danima od 9 do 17 časova (internacionalni pozivi – vremenska zona za Beograd, Srbiju je GMT + 01:00). Posle Vaše prijave, razgovaraćete sa našim savetnikom za upis.