Ukoliko niste zadovoljni svojim sadašnjim izborom fakulteta i želite da nastavite školovanje na ITS-u potrebno je da u zavisnosti od godine studija na kojoj se nalazite dostavite sledeće:

Dokumentacija potrebna za upis na 2. godinu studija:

 • Popunjen ŠV obrazac,
 • Kopija lične karte,
 • Overene kopije svedočanstava iz srednje škole,
 • Overene kopije diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Plan i program studija sa opisima predmeta,
 • Potvrda o položenim ispitima iz prethodne škole.

Dokumentacija potrebna za upis 3. godine studija:

 • Popunjen ŠV obrazac,
 • Kopija lične karte,
 • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Diplomu o završenoj višoj školi,
 • Plan i program studija sa opisima predmeta.

Gde da se prijavim?

Na ovom ovom linku popunite i pošaljite Vašu prijavu ili nas pozovite telefonom na +381 (0)11 4011 216, radnim danima od 9 do 17 časova (internacionalni pozivi – vremenska zona za Beograd, Srbiju je GMT + 01:00). Posle Vaše prijave, razgovaraćete sa našim savetnikom za upis.