Savet Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije ITS predstavlja vrhovno upravljačko telo ove obrazovne institucije. Savet broji devet članova, uključujući predstavnike ITS-a, studenata i osnivača.

Savet VŠSSIT obavlja brojne funkcije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Statutom ITS-a. Neki od glavnih zadataka Saveta su: donošenje Statuta ITS-a, izbor i razrešavanje direktora, donošenje finansijskog plana, usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna, nadzor nad upravljanjem imovinom i donošenje odluka o visini školarine.

Savet takođe podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju najmanje jednom godišnje, kao i periodične izveštaje po potrebi. Pored toga, Savet donosi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata, vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja ITS-a i nadzire postupanje direktora u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Radi efikasnijeg obavljanja poslova koje ima u svojoj iz svoje nadležnosti, Savet po potrebi obrazuje radna – pomoćna tela, donosi Strategiju obezbeđenja kvaliteta i Politiku kvaliteta, te Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine. Savet takođe obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom ITS-a.

Na čelu Saveta nalazi se dr Aleksandar Kostić, profesor strukovnih studija.

Članovi Saveta su:

  • Biljana Kuleto,
  • Veselin Jevrosimović,
  • Nikola Subotić,
  • Srećko Miodragović,
  • Milena Ilić,
  • Goran Radić,
  • Marko Radenković,
  • Simo Skoko.