Stvaranjem i održavanjem ambijenta jednakih mogućnosti i kulture ravnopravnosti i inkluzivnosti tokom studiranja i rada na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije može se uspešnije ostvarivati strateški cilj i ispunjavati misija ove ustanove. Visoka škola je, u velikoj meri, već integrisala načela rodne ravnopravnosti i antidiskriminatornih politika u svoje ključne dokumente i prakse.

Lice zaduženo za rodnu ravnopravnost

Organ poslovođenja doneo je odluku kojom je imenovao doc. dr Milenu Ilić, pomoćnika direktora za poslovne procese i projekte, kao lice zaduženo za rodnu ravnopravnost.

Plan mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije za 2024. godinu

Kao dodatni korak u pravcu snaženja politike poštovanja jednakosti i podsticanja svesti o značaju rodne ravnopravnosti, ITS je doneo Plan mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije za 2024. godinu.

Prioritetni ciljevi, kao i mere i akcije predviđene planom, rezultat su analize stanja rodne ravnopravnosti i procesa samovrednovanja te analize. Glavni cilj usvajanja Plana mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije za 2024. godinu je razvoj strategije rodne ravnopravnosti kroz izražavanje posvećenosti Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije promovisanju rodne ravnopravnosti na svim nivoima.

Za dodatne informacije o Planu mera za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije za 2024. godinu i njegovom sprovođenju možete se obratiti licu zaduženom za praćenje rodne ravnopravnosti na imejl-adresu milena.ilic@its.edu.rs.