Prijavi se i postani deo generacije 2024/25

Rezervišite svoje mesto na vreme, prijavite se OVDE ili telefonom: 011/40-11-216. Od naših savetnika za upis saznaćete sve detalje u vezi sa studijama na ITS-u. Iskoristite priliku da postanete deo nove generacije po povoljnijim cenama do kraja meseca, posle toga cene školovanja se povećavaju.

Postani deo nove generacije IT inženjera. Prijavi se ovde » 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE

Postani traženi inženjer u tehnološkoj revoluciji, ovladaj najaktuelnijim AI znanjima

Engineer your successful tomorrow with AI and ML

 Nakon završetka IT studijskog programa Veštačka inteligencija i nauka o podacima savladaćete:

 • razvijanje i primenu algoritama mašinskog učenja za prediktivnu analizu i donošenje odluka;
 • primenu principa veštačke inteligencije, uključujući neuronske mreže i duboko učenje;
 • primenu tehnika vizualizacije podataka kako biste efikasno prezentovali svoje zaključke;
 • etičku i odgovornu upotrebu podataka u primeni veštačke inteligencije.

Ovaj modul usklađen je sa zahtevima tržišta rada i ekonomskog razvoja u oblasti informacionih tehnologija.

Srbija će u naredne tri godine biti predsedavajuća inicijativi Globalno partnerstvo za veštačku inteligenciju (GPAI). GPAI je inicijativa koja teži da uspostavi globalne standarde i pravila za razvoj veštačke inteligencije, kao i da ubrza razvoj veštačke inteligencije globalno gledano.

Predmeti koji karakterišu modul Nauka o podacima i veštačka inteligencija su:

 • Osnove nauke o podacima;
 • Algoritmi mašinskog učenja;
 • Veštačka inteligencija; 
 • Neuronske mreže;
 • Simulacije i statističke analize.

Šta ćete savladati

Oblasti rada i teme koje ćete savladati na ovom modulu:

 • Algoritmi mašinskog učenja
 • Linearna regresija
 • Stablo odlučivanja
 • K-NN i SVM intuicija
 • Naive Bayes klasifikator
 • Duboko učenje
 • Neuronske mreže
 • Busting modela mašinskog učenja
 • Reinforcement Learning
 • IoT – Edge computing, Industrija 5.0
 • Computer Vision
 • Generativne neuronske mreže (GAN)
 • Duboko učenje za obradu jezika (NLP)
 • Big Data i skalabilnost
 • Nauka o podacima u oblaku
 • Upotreba Pythona (Scikit-learn) 

Alati, jezici i tehnologije kojima ćete vladati nakon kompletiranja ovog modula su:

 • Microsoft Visual Studio
 • .NET Framework
 • Programski jezik C
 • Programski jezik C#
 • WinForms
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • ADO.NET tehnologija
 • LINQ to SQL tehnologija
 • Entity Framework tehnologija
 • ASP.NET tehnologija
 • Programski jezik Python
 • R jezik
 • JavaScript i јQuery
 • PHP skript jezik
 • JavaScript skript jezik
 • HTML i CSS
 • XML (eXtensible Markup Language) jezik
 • MS SQL server
 • Upitni jezik TRANSACT-SQL
 • XML baze podataka
 • XPath jezik
 • Edge computing
 • SQL и NoSQL baze podataka

Najbolji uslovi studiranja

Nastava se izvodi najvećim delom u računarskim laboratorijama, na 246 laptop računara. Sve laboratorije su klimatizovane i opremljene multimedijalnom opremom. Nastava je interaktivna, uz primenu projektora i računarskih laboratorija, te je prisutan paralelni rad studenata tokom predavanja i samostalni rad tokom vežbi. Praktična nastava izvodi se u laboratorijama po principu jedan student – jedan računar. Studenti paralelno sa profesorima unose i pokreću programe u softverskim alatima. Tu su i prateći sadržaji, sportski tereni, bazen, restoran, IT klub. Sve imate u okviru našeg ITS kampusa.

Pogledajte prostor i uslove u kojima ćete studirati >>>

 

Gde ćete moći da radite

U našoj zemlji, kao i u svetu, potreba za kadrovima iz oblasti IT-ja je izuzetno velika. Prema svim istraživanjima tržišta i izveštajima Nacionalne službe za zapošljavanje, IT stručnjaci najlakše dolaze do zaposlenja.

IT sektor je jedan od najvećih izvoznika, a vrednost izvoza ovog sektora u Srbiji u 2023. bila je veća od 3,5 milijardi evra.

Poredeći broj nezaposlenih sa brojem slobodnih poslova koje su poslodavci prijavili Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) u toku prošle i ove godine, očekuje se da će najtraženija zanimanja i u narednom periodu biti u oblasti informacionih tehnologija.

Po završetku programa na modulu Nauka o podacima i veštačka inteligencija na ITS-u studenti mogu da otpočnu svoju uspešnu karijeru kao:

 • Python Developer
 • Data Scientist
 • Data Engineer
 • Generative AI/ML Expert
 • Marketing Data Scientist
 • Machine Learning Engineer
 • Data Science Specialist
 • Data Analyst
 • AI Specialist
 • Data Tester
 • Artificial Intelligence Engineer
 • Software Developer
 • Independent Computer Software Professional
 • Software Engineer
 • Database Administrator
 • Storage and Backup Administrator
 • SQL Developer
 • Report Writer
 • IT Systems Analyst

Danas se naš svet sve više oslanja na nauku o podacima i veštačku inteligenciju – od pametnih telefona do naprednih robotskih sistema. Svaka analiza, svaki poslovni uvid, zdravstvena dijagnostika, pa čak i umetnička kreacija, sve to je prožeto podacima i AI algoritmima.

 

Šta dalje

Upoznajte se sa planom i programom i pogledajte opise predmeta i ostale detalje na studijskom programu Informacione tehnologije. Da li vas interesuju i drugi studijski programi? Saznajte više o programu Digitalna multimedija.

Izaberite paket studija koji odgovara vašim potrebama.

I požurite. Osigurajte svoje mesto na vreme.